Charlotte De Meester


Mijn naam is Charlotte De Meester. Ik ben een jonge, gedreven psycholoog en cliëntgericht en experiëntieel psychotherapeut in opleiding. 


Binnen Praktijk Vewonder geef ik spel- en gesprekstherapie aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Voor mij is het in eerste instantie belangrijk om een veilige plek te creëren die ontwikkeling mogelijk maakt. Tijdens de gesprekken respecteer ik het tempo van het kind/de jongere en heb ik aandacht voor lichamelijke en gevoelsmatige aspecten. Aangezien het soms een uitdaging is om onze emoties te verwoorden, maak ik hierbij vaak gebruik van creatieve technieken. Bij het therapieproces probeer ik de ouders zoveel als mogelijk te betrekken. Samen met hen ga ik op zoek naar hoe we hun kind het beste kunnen begrijpen en wat hij/zij nodig heeft.


Buiten Praktijk Verwonder werk ik als psycholoog bij WINGG care. Ik begeleid er kinderen en jongeren met complexe zorgen. Voordien werkte ik als kinder- en jongerenpsycholoog bij CGG Mandel & Leie, MPI de Klaproos en WINGG crisis.

 

Ik ben lid van de psychologencommissie (962123847) en VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie).Je kan Charlotte bereiken via: charlotte@praktijkverwonder.be