Greet Lust


Mijn naam is Greet Lust. Ik ben mama van 3 tieners en werk als gezins- en teamcoach vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Ik studeerde bachelor Orthopedagogie en Vroedvrouw en volgde een Oplossingsgerichte opleiding bij VraagKracht en Korzybski.

Vanuit de overtuiging dat net de ouders alle steun verdienen wanneer het moeilijk gaat met hun kind, werk ik exclusief met ouders en/of hun netwerk.

 

Binnen Praktijk Verwonder begeleid ik ouders die zich zorgen maken over het gedrag van hun kind. We gaan samen op zoek naar wat nodig is om weer sterke ouders te worden. Ouders die aanwezig blijven in het leven van hun kind zelfs wanneer deze niet mee wil werken of wanneer alle aangeboden hulp geweigerd wordt door het kind. Indien tijdens het traject ook het kind een hulpvraag heeft, wordt samen gewerkt met een collega die dan de begeleiding van het kind opneemt.

 

Buiten Praktijk Verwonder werkte ik als begeleider in diverse settings voor kinderen en jongeren met een cognitieve en motorische beperking, werkte ik als begeleider en centrumverantwoordelijke met vluchtelingen en was ik 15 jaar lang docente binnen het volwassenenonderwijs. Sinds 4 jaar werk ik als zelfstandige pedagogische coach en trainer Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en ben ik halftijds teamcoach Nieuwe Autoriteit in een BUSO-school te Evergem.

 

Ik ben SKJ-geregistreerd onder het nummer 140000053 (verplichte beroepsregistratie in Nederland) en ik ben lid van het VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching).Je kan Greet bereiken via: greet@praktijkverwonder.be