Ines De Roo


Ik ben Ines De Roo, trotse mama van 3 jongvolwassenen. Ik ben een cliëntgerichte en experiëntiële counselor.

Ik ben gepassioneerd door enerzijds onze psychische kwetsbaarheid als mens en anderzijds de emotionele verbinding met elkaar, de hechting. Ik ben geboeid door het verlangen naar die emotionele verbinding, het verlies  en het wezenlijke herstel ervan om ons goed en veilig te voelen,  met jezelf en in relatie met de belangrijke ander.

Die passie vond zijn weg in mijn jarenlange ervaring als begeleider en teamcoach in het werken met jongvolwassenen en volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Ik studeerde sociale en psychiatrische verpleegkunde en verdiepte mij in diverse opleidingen nl. cliëntgerichte en experiëntiële counseling, EFT (hechting), contextueel werken, psychodrama, oplossingsgericht coachen, vormingen omtrent emotieregulatie, zelfverwonding en suïcidaliteit.


Binnen Praktijk Verwonder kunnen jongeren vanaf 15 jaar, jongvolwassenen, hun ouders en het ganse gezin bij mij terecht wanneer die uit balans zijn geraakt door emotionele gebeurtenissen in het leven, om opnieuw in evenwicht te geraken, te verhelderen, te verwerken en te veranderen.

Ik schep een veilige ruimte waarin je even mag landen en waar alles mag zijn zoals het komt, jouw gevoel, verlangen, belemmeringen, weten en niet-weten… De rode draad in mijn aanpak is authentiek, aandachtig en warm aanwezig zijn in het hier en nu. Jouw verhaal is de start, we verkennen samen waar je vraag ècht om gaat, samen onderzoeken we wat je nodig hebt. Met mildheid buigen we ons over patronen en blokkades om zo opnieuw te gaan schitteren. Ik werk graag op jouw tempo waar ik op maat emotiegerichte gesprekstherapie, diverse coachingsmethoden, systemische opstellingen en  lichaamsgerichte oefeningen combineer om  jou te helpen in contact te komen met jouw gevoelens.

Waar zinvol en met respect voor de veiligheid van het therapeutisch proces van de jongere of jongvolwassene, betrek ik graag belangrijke personen zoals de ouders, broers, zussen, familieleden. Zo werken we aan het herstel van de verbinding.


Buiten Praktijk Verwonder werk ik sinds 1991 als woonbegeleider en sinds 2013 als teamcoach binnen vzw SaMENSpel. Een organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg, die herstelondersteunende zorg biedt aan volwassenen met een psychiatrische problematiek.  Sinds 2022 werk ik als zelfstandig counselor.

Ik ben vrijwilliger bij TEJO, Therapeuten voor Jongeren, waar de goesting om mijn kennis en ervaring in te zetten voor jongeren, jongvolwassenen en hun context aangeboord werd.

Ik ben lid van de VVCEPS (Vlaamse vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie en Counseling)


Je kan me bereiken via: ines@praktijkverwonder.be

0498/155.606