Praktijk verwonder is een psychotherapeutische groepspraktijk voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders en gezinnen.


Het team bestaat uit klinisch psychologen, orthopedagogen en een kinder-en jongerenpsychiater. 

 

Doordat elk van ons een eigen therapeutische achtergrond heeft, hebben we een ruim aanbod:

- emotionele problemen: verdriet, angst, kwaadheid, automutilatie, psychosomatische klachten, moeilijkheden met emotieregulatie, een tekort aan sociale vaardigheden, weerbaarheidsproblemen, woede-uitbarstingen...

- ontwikkelingsproblemen: een beperking, autisme, ADHD, leerproblemen...

- verwerkingsmoeilijkheden: verlies, rouw, echtscheiding, nieuw samengesteld gezin, trauma, pesten...


Je kan bij ons terecht voor individuele therapie, oudertherapie, gezinstherapie en groepsreeksen. 


Therapie werkt voor elk kind anders. Samen zoeken we naar de beste manier om in contact te gaan. Dit kan zijn via speltherapie, gesprekstherapie of creatieve therapie.


Wanneer de vraag zich stelt is er ook de mogelijkheid tot diagnostiek. 


Twijfel je of je met je bezorgdheden bij ons terecht kan? Neem dan gerust contact op.