Sara Mermans


Ik ben Sara Mermans, fiere mama van 5 en gedreven orthopedagog


Binnen Praktijk Verwonder voer ik steeds het kennismakingsgesprek.


Daarna start de therapie voor het kind of de jongere.Wanneer ouders nood hebben aan een meer intense ondersteuning voor zichzelf als ouder(s), ga ik graag met hen op weg.

Ook ten aanzien van externe diensten bied ik extra ondersteunende gesprekken, advies of vorming.


Buiten Praktijk Verwonder werkte ik tot 2018 als pedagogisch directeur binnen Multi Functioneel Centrum De Kindervriend, een organisatie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. In 2019 koos ik ervoor om in dezelfde instelling aan de slag te gaan als pedagoog. Vanaf de zomer 2020 zet ik me fulltime  in voor Cadans.


Ik heb het geluk gehad te mogen meewerken aan de continue vernieuwing van het pedagogisch klimaat binnen de organisatie.

Dit door in te zetten op sterke teams, krachten, talenten en werken met goesting.


Je kan Sara bereiken via: sara@praktijkverwonder.be