Therapie

 

Wat mogen we als ouders verwachten van een eerste gesprek?

Een eerste gesprek noemen we ook wel een kennismakingsgesprek of een intake.

Een eerste gesprek gebeurt bij kleinere kinderen met de ouders alleen. Bij jongeren (vanaf tienerleeftijd, in overleg met de ouders) gebeuren de gesprekken met de jongere erbij. Dit omdat we ervaren dat het belangrijk is dat een kind rijp genoeg is om verhalen te kunnen plaatsen en alles te begrijpen wat gezegd wordt over hem/haar.

Zo'n eerste gesprek duurt ongeveer een uur.   

De bedoeling is om een duidelijk beeld te schetsen van de ondersteuningsvraag. 


Als de therapie zelf gestart is, hoe worden we dan als ouders betrokken?

Het kind/de jongere komt eerst een aantal momenten individueel naar therapie. Tussendoor kan steeds tijd gemaakt worden voor een oudergesprek. Dit kan samen met het kind/de jongere gebeuren of enkel met de ouders. 

Wanneer het een meerwaarde is dat de ouders dichterbij het kind betrokken worden, kunnen ze mee aansluiten binnen één of meerdere therapiesessies (gezinstherapie).

 

Hoe lang duurt een gesprek/therapie?

Een therapiesessie duurt ongeveer 50-60 minuten.

 

Hoe intens is therapie? 1x per week/per 2 weken/per maand?

De intensiteit van de therapie wordt steeds individueel bekeken en op maat, in samenspraak met de ouders, bepaald. We vinden het belangrijk alle betrokkenen hierin een stem te geven.

 

Hoe lang duurt het voor er resultaat is? Wanneer zal het beter gaan?

Elk kind/jongere wordt aangemeld met een eigen problematiek en een eigen achtergrond. Het is op voorhand moeilijk te bepalen hoe lang een therapeutisch traject precies zal duren. We serken met kinderen en jongeren op hun eigen tempo, een tempo dat vaak wat lager ligt dan het tempo van volwassenen.


Hoe veel kost de therapie? 

Zowel de intake als een sessie kost 70€. 

Diagnostiek heeft een andere prijs, verrekend op basis van het aantal gewerkte uren en verslaggeving. 

Wanneer we op verplaatsing gaan, rekenen we een kilometervergoeding aan.

Wanneer de kostprijs ene drempel is, zoeken we samen uit wat er mogelijk is.

Zo zijn enkele teamleden aangesloten onder de conventie van ELP (eerstelijnspsychologen), waardoor therapie aan een verminderd tarief mogelijk is. 

Ook voorzien stadsdiensten, zoals het OCMW, soms een tegemoetkoming voor therapie. 


Wordt er iets terugbetaald?

Ja. Elke mutualiteit heeft zijn eigen regelgeving omtrent terugbetaling. Bezoek voor de meest actuele en correcte informatie zeker de website van de mutualiteit waaraan u verbonden bent.


Wat als je niet kan komen naar een afgesproken gesprek/sessie?

We vragen om ons te verwittigen 24u van tevoren. Dit om het gaatje in de agenda tijdig te kunnen opvullen. Wanneer u ons laattijdig verwittigt, vragen we de kosten van het gesprek/de sessie te vergoeden. 

Ziekte met doktersbriefje vormen hierbij een uitzondering.