Therapie

 

Wat mogen we als ouders verwachten van een eerste gesprek?

Een eerste gesprek noemen we ook wel een kennismakingsgesprek of een intake.

Een eerste gesprek gebeurt bij kleinere kinderen met de ouders alleen. Bij jongeren (vanaf tienerleeftijd, in overleg met de ouders) gebeuren de gesprekken met de jongere erbij. Dit omdat we ervaren dat het belangrijk is dat een kind rijp genoeg is om verhalen te kunnen plaatsen en alles te begrijpen wat gezegd wordt over hem/haar.

Zo'n eerste gesprek duurt ongeveer 90 minuten.  

Bedoeling is dat om een duidelijk beeld te schetsen van de ondersteuningsvraag en het levensverhaal van kind en context in kaart te brengen. 

 

 

 

Als de therapie zelf gestart is, hoe worden we dan als ouders betrokken?

Het kind/de jongere komt eerst een aantal momenten individueel naar therapie. Tussendoor kan steeds tijd gemaakt worden voor een oudergesprek. Dit kan samen met het kind/de jongere gebeuren of enkel met de ouders. 

Wanneer het een meerwaarde is dat de ouders dichterbij het kind betrokken worden, kunnen ze mee aansluiten binnen één of meerdere therapiesessies (gezinstherapie).

 

Hoe lang duurt een gesprek/therapie?

Een therapiesessie duurt ongeveer 60 minuten.

 

Hoe intens is therapie? 1x per week/per 2 weken/per maand?

De intensiteit van de therapie wordt steeds individueel bekeken en op maat, in samenspraak met de ouders, bepaald. We vinden het belangrijk alle betrokkenen hierin een stem te geven.

 

Hoe lang duurt het voor er resultaat is? Wanneer zal het beter gaan?

Elk kind/jongere wordt aangemeld met een eigen problematiek en een eigen achtergrond. Het is op voorhand moeilijk te bepalen hoe lang een therapeutisch traject precies zal duren. We serken met kinderen en jongeren op hun eigen tempo, een tempo dat vaak wat lager ligt dan het tempo van volwassenen.