Sien Laperre


Ik ben Sien Laperre en ben afgestudeerd als orthopedagoog in 2018. Momenteel volg ik een bijkomende opleiding in Systeem-, gezins- en relatiepsychotherapie aan de Universiteit in Gent, waarmee ik voornamelijk de insteek van de hele context en het gezin activeer binnen een therapie.


Binnen Praktijk Verwonder ga ik in aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders om samen met hen op weg te gaan met verschillende vragen en bijhorende moeilijkheden.  Ik werk vooral vanuit de krachten en talenten die reeds aanwezig zijn bij een persoon. Daarnaast geef ik ook begeleiding bij sociale, emotionele- en gedragsmoeilijkheden, dit telkens op het ritme van het individu. Hierbij vind ik de aanwezigheid van ouders of andere belangrijke figuren binnen het leven van een persoon belangrijk. 

 

Buiten Praktijk Verwonder ben ik voornamelijk aan het werk gegaan binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Ik ben gestart als begeleider in een leefgroep bij kinderen van 0 – 15 jaar die heel wat moeilijkheden ondervinden in hun thuissituatie en daardoor (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Daarna ging ik aan de slag als contextbegeleider aan huis om van hieruit ook ouders en hun kinderen te ondersteunen in hun ervaren en persoonlijk moeilijkheden. Hier is vooral intersectorale jeugdhulp de insteek. Sinds enkele jaren ben ik werkzaam binnen & gezin 1 plan, Konnekti Kortrijk, als verbinder. Ik begeleid gezinnen die het moeilijk hebben bij hen thuis. Je kan mij bereiken via: Sien@praktijkverwonder.be